TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

☆CHI TIẾT HỌC PHÍ NĂM ĐẦU CỦA DU HỌC SINH

A – Trả toàn bộ học phí: 630,000 Yên

B – Trả học phí từng phần: 670,000 Yên.
Trong đó:

  • Trả lần thứ nhất: 430,000 Yên (Bắt đầu khi làm thủ tục nhập học)
  • Trả lần thứ 2: 120,000 Yên (Kỳ 2 của năm học/ Tháng 7)
  • Trả lần thứ 3: 120,000 Yên (Kỳ 3 của năm học/ Tháng 10)
※ Khoản tiền được ưu đãi được giảm tại mục A và mục B của lần thanh toán học phí lần 1.
※ Thực hiện cho Năm 2015

☆HỌC VIÊN DỰ BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ưu đãi khi tham gia buổi thuyết trình được giảm 20,000 Yên

※ Lưu ý:Tiền trên sẽ được giảm khi đóng tiền nhập học.

Tổ chức trong Thứ 7 hàng tuần vào buổi Chiều từ 3h trở ra...

※ Lưu ý: Học viên cần liên lạc trước để nhà trường sắp xếp lịch.

※ Lưu ý: Học viên có nguyện vọng tham gia vào ngày khác xin vui lòng liên hệ lại với nhà trường.

☆ƯU ĐÃI CHO CÁC ĐỒI TƯỢNG HỌC VIÊN Ở XA

【ĐỐI TƯỢNG】Tất cả các Du học sinh sống ở khu vực xa trường.

【MIỄN GIẢM】50,000 Yên (khi bắt đầu đóng tiền nhập học)

※ Lưu ý: Các khu vực xa khác thuộc vùng Kinki như (HYOGO, OSAKA, KYOTO, SHIGA, NARA, WAKAYAMA) sẽ không thuộc diện được giảm trừ.

※ Lưu ý: Sau khi nhập học, trường hợp thay đổi địa chỉ mới cần được thông báo cho nhà trường được biết.

☆ĐỐI TƯỢNG DU HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG

【ĐỐI TƯỢNG】Học viên có học lực và thành tích tốt, hàng tháng tỷ lệ đến lớp học đạt 95% trở lên, được thầy giáo chủ nhiệm tiến cử và được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng học viên đó sẽ được nhận Học bổng như sau:

【TRAO HỌC BỔNG】 Kỳ 1 là 20,000 Yên ( Từ tháng 4, 5, 6 và 7); Kỳ 2 là 20,000 Yên (Từ tháng 8, 9, 10 và 11); Kỳ 3 là 20,000 Yên (Từ tháng 12 và tháng 1, 2, 3 năm sau)

Lưu ý: Hãy liên hệ với văn phòng nhà trường để được biết thêm thông tin chi tiết.

▲Trở lại đầu trang