TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > entry > THỦ TỤC NHẬP HỌC

THỦ TỤC NHẬP HỌC

NHỮNG HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO NGÀY NHẬP TRƯỜNG ,LỄ NHẬP HỌC VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CẦN THIẾT KHÁC VÀO ĐẦU THÁNG 4.

ĐỐI VỚI HỌC SINH THI VÀO KÌ THI CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG (LẦN 7) THỦ TỤC NHẬP HỌC TRƯỜNG SẼ THÔNG BÁO NGAY SAU ĐÓ.

MỌI THÔNG TIN LIÊN QUAN NHÀ TRƯỜNG SẼ CÓ BẢN THÔNG BÁO CHI TIẾT TỚI TỪNG HỌC VIÊN.

▲Trở lại đầu trang