TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > news > CÁC QUYỀN LỢI

CÁC QUYỀN LỢI

2018年度留学生募集要項ベトナム語(PDF)

ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH THAM GIA KÌ THI ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG SẼ ĐƯỢC GIẢM 20.000 YÊN LỆ PHÍ HỒ SƠ.

▲Trở lại đầu trang