TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > news > TƯ CÁCH NHẬP HỌC

TƯ CÁCH NHẬP HỌC

TƯ CÁCH NHẬP HỌC

  1. ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG CÓ THỜI GIAN HỌC TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ TỪ 6 THÁNG VÀ PHẦN TRĂM ĐẾN LỚP ĐẠT 80 % TRỞ LÊN.

  2. ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÁC KHÔNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 1 PHẢI HỌC TIẾNG NHẬT ÍT NHẤT 1 NĂM TRỞ LÊN CÓ CHỨNG NHẬN BẰNG CẤP LIÊN QUAN.

  3. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KÌ THI NĂNG LƯC TIẾNG NHẬT VÀ KÌ THI LƯU HỌC SINH CỦA HIỆP HỘI GIÁO DỤC QUỐC TẾ NHẬT BẢN.

▲Trở lại đầu trang