TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ TEL 078-371-0150

TRUY CẬP

PHƯƠNG CHÂM BẢO HỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ


TOP > news > THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT:

 1. HOÀN THÀNH BẢN ĐĂNG KÍ HỒ SƠ DỰ TUYỂN CỦA TRƯỜNG.

 2. BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TIẾNG, GIẤY CHỨNG NHẬN TỶ LỆ ĐẾN LỚP, BẢNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP ( ĐỂ TRONG PHONG BÌ KÍN NIÊM PHONG).

 3. BẢN SAO BẰNG TÔT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 4. BẢN COPY HỒ SƠ CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

 5. ẢNH CHỨNG MINH 3 TẤM (CỠ 3.5x3cm), 1 TẤM DÁN VÀO HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  *MẶT SAU GHI RÕ TÊN BẰNG BÚT BI.

 6. BẢN COPY PASSPORT(MẶT CÓ DÁN ẢNH)

 7. BẢN COPY MẶT TRƯỚC VÀ SAU THẺ NGOẠI KIỀU.

 8. BẢN COPY THẺ BẢO HIỂM Y TẾ.

 9. BẢN COPY GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH TÍCH KÌ THI LƯU HỌC SINH HOẶC KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (TRƯỜNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN).

  PHÍ HỒ : 20.000 YÊN

  THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

  TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 9:00~18:00

  THỨ 7, CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ 9:00~16:00

  *TỪ NGÀY 28/12 ĐẾN 01/4 NHÀ TRƯỜNG NGHỈ LỄ NÊN KHÔNG NHẬN HỒ SƠ.

  *THỨ 7 ,CHỦ NHẬT ,NGÀY LỄ, NẾU ĐẾN PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI.

NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ

NGÀY THI

NGÀY THÔNG BÁO KẾT QUẢ

KỲ HẠN LÀM THỦ TỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC

LẦN 1

05/10/2017

(THỨ NĂM)

7/10/2017

(THỨ BẢY)

13/10/2017

(THỨ SÁU)

27/10/2017

(THỨ SÁU)

LẦN 2

19/10/2017

(THỨ NĂM)

21/10/2017

(THỨ BẢY)

27/10/2017

(THỨ SÁU)

16/11/2017

(THỨ SÁU)

LẦN 3

26/10/2017

(THỨ NĂM)

28/10/2017

(THỨ BẢY)

02/11/2017

(THỨ NĂM )

16/11/2017

(THỨ SÁU)

LẦN 4

01/11/2017

(THỨ TƯ)

04/11/2017

(THỨ BẢY)

10/11/2017

(THỨ SÁU)

24/11/2017

(THỨ SÁU)

LẦN 5

16/11/2017

(THỨ NĂM)

18/11/2017

(THỨ BẢY)

24/11/2017

(THỨ SÁU)

08/12/2017

(THỨ SÁU)

LẦN 6

30/11/2017

(THỨ NĂM)

02/12/2017

(THỨ BẢY)

08/12/2017

(THỨ SÁU)

21/12/2017

(THỨ NĂM )

LẦN 7

14/12/2017

(THỨ NĂM)

16/12/2017

(THỨ BẢY)

21/12/2017

(THỨ NĂM )

12/01/2018

(THỨ SÁU)

▲Trở lại đầu trang