TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > 交通方式

交通方式

地图
神户(JR)神户车站下车徒步3分钟
新快速电车神户站停车。从明石出发12分,姬路出发37分,大阪出发25分到达。

神户高速铁道阪急・阪神・山阳电车神户站停车
乘坐神户电铁在新开地换车在神户市营地下铁大仓山车站下车徒步3分到达。

神户市营地铁从大仓山车站下车步行3分钟

神户市营公共汽车JR神户车站前市公共汽车终点站往北方向徒步3分钟
文化会馆往南徒步3分钟


〒650-0016
神户市中央区橘通2丁目26
电话 (078) 371-0150 (代)

▲回到上面