TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > 资料索取・申请体验入学

资料索取・申请体验入学

我们将通过下面的栏目及电子邮件受理咨询问题。
如有索取资料,申请体验入学等需求,或有其他问题,欢迎随时咨询。

如有咨询,请务必填写信息。

住址
都道府县

▲回到上面