TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > news > 关于2019年度外国留学生的最后一次学校説明会

关于2019年度外国留学生的最后一次学校説明会

2019年1月15日(星期二) 10点20分,或 15点开始

以及1月16日(星期三) 15点开始

这将是本年度的最后一次学校入学说明会。

如果您有任何疑问,请联系我学校办公室

東亜経理専門学校神戸駅前校

TEL:078-371-0150

▲回到上面