TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > news > 关于2019年度外国留学生的入学考试

关于2019年度外国留学生的入学考试

关于2月9日第10次筛选检查后的入学考试,

进行时,会在学校主页上通知。

目前暂停入学报名表的申请。

如果您有任何疑问,请联系我校办公室。

東亜経理専門学校神戸駅前校

TEL:078-371-0150

▲回到上面