TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > news > 参加学校说明会的优惠政策

参加学校说明会的优惠政策

2017年度AO入試留学生募集要項(PDF)

2017年度留学生募集要項(PDF)

本校给予参加本校学校说明会并报名参加学生20000日元的

★留学生AO中国語.jpg

▲回到上面