TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > news > 参加学校说明会的优惠政策

参加学校说明会的优惠政策

2018年度留学生募集要項中国語(PDF)

本校给予参加本校学校说明会并报名参加学生20000日元的

 

▲回到上面