TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐÔNG Á – PHÍA TRƯỚC GA KOBE
Yêu cầu thông tin hồ sơ  TEL 078-371-0150

交通方式

个人信息保护方针

网站地图


TOP > entrynews > 入学资格

入学资格

入学资格

  1. 在日语学校学习6个月以上,出席率在80%

  2. 在学校教育法第一条所规定的学校里接受一年以上教育的学生

  3. 参加过独立行政法人日本学生支援机构举办的日本留学考试
    或(财)日本国际教育支援协会举办的日语能力考试的学生

▲回到上面